Mapy parafii

Poinformuj

Powiadom swoich znajomych

Świeczka oraz reklama

Wejdź na stronę parafii, kliknij zakładkę ŚWIECZKI.


Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU COLASKA.PL

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:
colaska.pl – serwis internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników prezentowany w postaci zebranych stron internetowych dostępnych pod adresem www.colaska.pl
Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana lub nie zarejestrowana w colaska.pl korzystająca z treści publikowanych przez colaska.pl.


  • colaska.pl prezentuje na stronach internetowych wydarzenia oraz oceny i opinie użytkowników.
  • W momencie dodania tekstu przez użytkownika poprzez specjalne formularze do zawartości colaska.pl tekst staje się własnością colaska.pl i może być wykorzystywany przez colaska.pl w dowolnych celach w tym w celach marketingowych i promocyjnych.
  • Colaska.pl może wysyłać do zarejestrowanych użytkowników informacje drogą mailową na temat nowych funkcjonalności, nowych tematów forum oraz innych treści związanych z serwisem colaska.pl
Użytkownicy, którzy pozytywnie zakończą proces rejestracji mogą korzystać z następujących funkcjonalności:
  • dodawać koszty usług w wybranych przez siebie parafiach
  • komentować parafie
  • pisać posty oraz tworzyć wątki w forum

Jeden użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta na colaska.pl.
colaska.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszym regulaminie. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.
colaska.pl zastrzega sobie prawo do czasowego blokowania konta użytkownika bez podania przyczyny.
colaska.pl nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez użytkowników. Wszelkie poglądy i treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
colaska.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania otrzymanych od użytkowników danych do celów marketingowych i promocyjnych. colaska.pl nie udostępni / nie sprzeda danych użytkowników nieuprawnionym ustawowo podmiotom.
Firma Net Complete będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich użytkowników serwisu colaska.pl. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez colaska.pl i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
W przypadku podawanych danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi, oraz w usługach komercyjnych) - użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego nadanego mu na mocy umowy o świadczenie usług, przez colaska.pl oraz podmioty przez nią upoważnione, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez colaska.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem.
Użytkownik może usunąć swoje konto z portalu colaska.pl. Usunięcie konta powoduje wykasowanie całej aktywności danego użytkownika.

Rejestracja w serwisie oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku.
Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą e- mail z Serwisu colaska.pl


 


Twój wkład
Twoje zdjęcia na portalu? To możliwe, prześlij nam zdjęcie dowolnego kościoła. Zamieścimy je na stronie parafii z informacją kto zdjęcie nadesłał (opcja).

Wystarczy wysłać zdjęcie na adres pomoc@colaska.pl lub skorzystać z formularza na stronie parafii w zakładce "Informacje". Dziękujemy za pomoc